groc_newsletter 2.2

 

groc_newsletter és un lleuger newsletter escrit en PHP, que utilitza bases de dades.

 

Característiques:

 • Versió: 2.2
 • Llicència: GNU/GPL
 • Tamany a descarregar: 1.5 MB.
 • Llenguatge de programació: PHP
 • Codificació: utf-8
 • Idioma: Català
 • Autor: Carles Bataller Cucurella
 • Última actualització: 5 de setembre de 2019
 • Amb base de dades de tipus MySQL/MariaDB

 

Requeriments (GNU/Linux):

 • Necessari:
  • mod_php (libapache2-mod-php)
  • php-zip
  • php-mysql
  • mysql-server
  • PHP: funció exec() habilitada a php.ini
  • suphp o mod-ruid2

 

 

Editor HTML del filemanager basat en CKEditor.
Copyright © 2003-2018, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
CKEditor

 

Client de correu basat en PHPMailer
Copyright © Jim Jagielski, Andy Prevost, Marcus Bointon, Brent R. Matzelle.
PHPMailer

 

© 2019, Carles Bataller Cucurella
cucurella.net

 

   

Download groc_newsletter 2.2