remotePrint

 

remotePrint és una aplicació especial per a una impremta o copisteria online. Serveix per gestionar la impressió remota de documents.

 

Característiques:

 

Requerimients (GNU/Linux):

 

Requeriments (FreeBSD):

 

Requerimients (Windows):

 

 

© 2021, Carles Bataller Cucurella
cucurella.net