servidor-linux-escola

 

servidor-linux-escola és una imatge de VirtualBox d'un servidor debian stretch ja configurat (apache server, virtual-servers, DHCP server, DNS server, proftpd server, samba server, DocMGR, WordPress, Moodle), juntament amb un conjunt d'aplicacions escrites en PHP, desenvolupades per l'autor al llarg d'anys de coordinador TIC en una escola pública catalana. Molt adeqüat pels coordinadors TIC que vulguin tirar-se a la piscina, i muntar un servidor GNU/Linux a la seva Escola, sense tenir gaires coneixements de GNU/Linux.

 

 

TUTORIAL